Frågor och svar


Några vanliga frågor och svar

Vad gör jag när jag glömt något på bussen?

Har du glömt något på en buss som vi kör? Kontakta då hittegodset genom att ringa 010-5572100 och använd tonval för att komma rätt.

Får förare prata i mobiltelefon under färd?

Förare får endast i undantagsfall använda mobiltelefon under färd och då bara om det gäller tjänstesamtal. Vid dessa tillfällen ska handsfree-utrustning användas. Telefonanvändandet skall ske på ett sätt som inte påverkar resenärernas och personalens trygghet och säkerhet.

Kan ett fordon passera en hållplats utan att stanna?

Alla fordon ska stanna på alla hållplatser som ingår i linjens körrutt om en resenär ombord trycker på stopp i god tid eller om en resenär på hållplats står synlig och redo att gå ombord när fordonet kommer till hållplatsen. Om det finns ett väderskydd på hållplatsen är det viktigt att som resenär stå synlig utanför väderskyddet när fordonet närmar sig hållplatsen för att på så sätt signalera att man ska resa med fordonet. Om ingen tryckt på stoppknappen ombord eller om ingen står tydligt synlig på hållplatsen ska fordonet passera hållplatsen. Det kan även vara så att fordonet är fullt och av den anledningen passerar en hållplats. I dessa fall kontaktar föraren alltid sin arbetsledare som undersöker möjligheten att sätta in förstärkningstrafik på sträckan.

Kan ett fordon gå före eller efter i tidtabellen?

Alla tidtabeller är ungefärliga, trots det arbetar vi för att all trafik ska gå enligt de tider som finns angivna i tidtabellerna. Om ett fordon inte går enligt tidtabell beror det på omständigheter i trafiken som ibland kan uppkomma med kort varsel och inte går att förutse. Om vi ser att en linjes tidhållning kan förbättras av justeringar i tidtabellen justerar vi denna vid nästkommande tidtabellsskifte.