Styrelsen


Detta är styrelsen för Uddevalla Omnibus AB

 Ordförande

Rickard Bergström

Vice ordförande
Alf Gillberg

Ledamot
Stig Axelsson

Ledamot
Kerstin Åkare

Ledamot
John Alexandersson

Ledamot

Robert Högbring

Ledamot
Tommy Strand

Ersättare
Karin Molander   

Ersättare
Jimmy Franzen

Ersättare
Kari Leemloch

Ersättare
Veronica Vendel