Intranät


Visselblåsning enligt lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Använd denna länk för rapportera om missförhållanden som strider mot svensk- eller unionsrätten eller om det finns ett allmänintresse av andra missförhållanden förs fram i ljuset. Tjänsten administreras av Bivab, du kan vara anonym men för att följa ditt ärende måste du vara ta till vara på webbadressen som visas när ärendet är rapporterat.