Styrelsen


Detta är styrelsen för Uddevalla Omnibus AB

ordf Alf Gillberg (S) 0522 – 696 104
v ordf Mikael Höglind (KD) 0522 – 296 96
ledamot Emir Agovic (M) 0707 – 993 095
Edith Elbing (S) 0705 – 753 994
Ige Ahmed (V) 0729 – 360 434
Karin Molander (MP) 0706 – 592 620
Rickard Olsson (FP) 0722 – 422 937
Ersättare Roger Ekeroos (M) 0522 – 299 11
Pierre Markström (C) 0762 – 522 048
Veronica Wendel (S) 0706 – 681 505
Tommy Strand (S) 0522 – 306 91