Styrelsen


Detta är styrelsen för Uddevalla Omnibus AB

 Ordförande 
Alf Gillberg     S

V Ordförande
Rickard Bergström   UP

Ledamot     
Babak Chalousi    C

Ledamot
Stig Axelsson     M

Ledamot
Rickard Olsson     L

Ledamot
John Alexandersson    SD

Ledamot
Karin Molander     MP

Ersättare
Sture Svennberg    M   

Ersättare
Tommy Strand     S

Ersättare
Thomas Ericsson     UP

Ersättare
Veronica Vendel     S