Styrelsen


Detta är styrelsen för Uddevalla Omnibus AB

Ordförande 
Richard Bergström     UP

V Ordförande
Alf Gillberg     S

Ledamot     
Erik Johansson     KD

Ledamot
Stig Axelsson     M

Ledamot
Rickard Olsson     L

Ledamot
Tommy Carlin     SD

Ledamot
Tommy Strand     S

Ersättare
Babak Chalousi     C    

Ersättare
Karin Molander     MP

Ersättare
Thomas Ericsson     UP

Ersättare
Veronica Vendel     S