Block5


Brand i Buss.

Tid: 7 timmar

Kursinnehåll:

Teori:

Brandförlopp
Olika typer av brandsläckare.
Åtgärder och prioritering vid brand.
Val av dörr vid utrymning.
Tunnelsäkerhet

Praktik:

Hantering av brandsläckare.
Släckning av brand i kläder.
Släckning av brand i oljor.
Utrymning av rökfylld buss.

Teoripassen genomförs tillsammans med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän Bastiongatan 14, 45150 Uddevalla. För transporter och utrymningsövning används buss från Uddevalla Omnibus.

Kursen är godkänd som delkurs i fortbildning för Yrkesförarkompetens. I samband med avslutning erhålls intyg enligt Transportstyrelsens normer.