Block3


Kundbemötande och konflikthantering

Tid: 7 timmar

Kursinnehåll:

Teori samt grupparbeten inom områdena:

Vad är service?
Missriktad service
Har kunden alltid rätt?
Stress (inkl. stresshantering)
kroppsspråkets betydelse
Minska risken för konflikt
Inverkan av grupptryck

Utbildningsdagem genomförs i Omnibusskolans lokaler på S:a Järnvägsgatan 2 i Uddevalla.

Kursen är godkänd som delkurs i fortbildning för Yrkesförarkompetens. I samband med avslutning erhålls intyg enligt Transportstyrelsens normer.