Block4


Resenärer med särskilda behov.
Hjärt/Lungräddning, LABC

Tid: 8 timmar

Kursinnehåll:

Teori 1:

Äldre och barn i kollektivtrafiken.
Fastsättning av rullstol.
Planerad körning.

Körning 1:

Användande av hjälpmedel i fordon t.ex. ramp, lift.
Sitta i rullstol som passagerare.
Uppleva resa som synskadad.
På och avstigning med rollator.
Körning med fastspänd rullstol.

Teori 2:

Prioritering vid olycksplats.
Larma
Första hjälpen L-ABC
HLR
Flytta skadade personer.
Flytta fordon.
Hur hindra att situationen förvärras.

Teoripassen genomförs i Omnibusskolans lokaler på S:a Järnvägsgatan 2 i Uddevalla och körningen sker i Uddevalla tätort. För körningen används bussar från Uddevalla Omnibus. Körningen genomförs med 4 elever/buss samt en instruktör. Körningen sker enligt en planerad slinga där ett antal stopp vid hållplats genomförs.

Kursen är godkänd som delkurs i fortbildning för Yrkesförarkompetens. I samband med avslutning erhålls intyg enligt Transportstyrelsens normer.