Frågor och svar


Några vanliga frågor hämtade från Västtrafik

Vad gör jag när jag glömt något på bussen?

Om du glömt kvar något ombord på ett av våra fordon kan du kontakta den hittegodsexpedition som ansvarar linjen du rest med. Vi har ingen möjlighet att kontakta föraren på fordonet när det gäller borttappade saker. För att hanteringen ska ske på ett så säkert sätt som möjligt är rutinen istället att allt som hittas ombord lämnas till en hittegodsexpedition.

Får förare prata i mobiltelefon under färd?

Förare får endast i undantagsfall använda mobiltelefon under färd och då bara om det gäller tjänstesamtal. Vid dessa tillfällen ska handsfree-utrustning användas. Telefonanvändandet skall ske på ett sätt som inte påverkar resenärernas och personalens trygghet och säkerhet.

Varför kan jag inte autoladda?

Det finns några saker som kan vara bra att säkerställa om du har problem med att beställa tjänsten Autoladda eller om du har problem med betalningar. Om du inte kan beställa tjänsten Autoladda kan det bero på att Västtrafikkortet du försöker Autoladda inte har eller har haft en laddning på sig. Ett krav för att autoladda ska gå att aktivera är att produkten någon gång tidigare laddats på kortet i en butik eller hos något av våra ombud. Om du istället fått ett medelande om att vi inte kunnat ta betalt för din autoladdning kan det bero på att det inte finns tillräckligt med pengar på bankkortet eller att du nyligen bytt bankkort. Tänk på att om du bytt bankkort behöver du logga in på Mina sidor och byta bankkortsuppgifter för att dragningar ska kunna genomföras. Har du Autoladdning på ditt periodkort kommer tjänsten Autoladda tas bort från kortet vid misslyckad dragning och du får ett meddelande via sms och e-post om att Autoladda är borttagen. Autoladdar du din kontoladdning får du en påminnelse om att betalningen inte är möjlig att genomföra. Vi gör ytterligare ett försök att dra pengarna, är det inte möjligt att genomföra kommer tjänsten Autoladda att tas bort från Västtrafikkortet.

Kan ett fordon passera en hållplats utan att stanna?

Alla fordon ska stanna på alla hållplatser som ingår i linjens körrutt om en resenär ombord trycker på stopp i god tid eller om en resenär på hållplats står synlig och redo att gå ombord när fordonet kommer till hållplatsen. Om det finns ett väderskydd på hållplatsen är det viktigt att som resenär stå synlig utanför väderskyddet när fordonet närmar sig hållplatsen för att på så sätt signalera att man ska resa med fordonet. Om ingen tryckt på stoppknappen ombord eller om ingen står tydligt synlig på hållplatsen ska fordonet passera hållplatsen. Det kan även vara så att fordonet är fullt och av den anledningen passerar en hållplats. I dessa fall kontaktar föraren alltid sin arbetsledare som undersöker möjligheten att sätta in förstärkningstrafik på sträckan.

Kan ett fordon gå före eller efter i tidtabellen?

Alla tidtabeller är ungefärliga, trots det arbetar vi för att all trafik ska gå enligt de tider som finns angivna i tidtabellerna. Om ett fordon inte går enligt tidtabell beror det på omständigheter i trafiken som ibland kan uppkomma med kort varsel och inte går att förutse. Om vi ser att en linjes tidhållning kan förbättras av justeringar i tidtabellen justerar vi denna vid nästkommande tidtabellsskifte.