Trafiksäkerhetspolicy


Trafiksäkerhetspolicy

Uddevalla Omnibus verkar för att all trafik skall utföras trafiksäkert så att nollvisionen uppnås, dvs att ingen skall dö eller skadas allvarligt i trafiken samt genomföra ständiga förbättringar.

Det gör vi genom att:

  • Se till att fordonen är trafiksäkra – genom regelbundet och dokumenterat underhåll av fordonen, dagligt underhåll samt säkerhetskontroll före körning.
  • Se till att förare är kompetenta – genom utbildning, information och kompetensprov.
  • Se till att medarbetare är nyktra – genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester samt ha alkolås i varje buss.
  • Se till att medarbetare är utvilade – följa kör- och vilotidsförordningen, arbetstidslagen, följa upp kör- och vilotider via Idha-online samt följa upp att arbetstidslagen efterlevs.
  • Prioritera säkerheten före tidtabell
  • Att alla medarbetare ges rätt förutsättningar – förarspecar, tidtabell, utbildning, god arbetsmiljö etc.
  • Se till att rapportera, dokumentera och utreda alla trafikolyckor och incidenter – genom att meddela trafikledningen, fylla i händelserapport samt dokumentera trafikolycka och trafikincident.
  • Följa kundkrav samt yrkestrafikförordningen
  • Vi använder reflex, varselkläder eller dylikt vid behov